3 yếu tố liên quan đến khả năng mắc nghiện ma tuý

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Indiana đang nghiên cứu ảnh hưởng của giới tính và môi trường đối với việc lạm dụng chất kích thích. Nghiên cứu này nghiên cứu với mục đích xác định mối liên quan giữa giới tính, môi trường xã hội, di truyền đối với nghiện ma túy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có một mối liên hệ nhất định giữa ba yếu tố trên với lạm dụng ma túy.

Kết quả hình ảnh cho meth sores treatment

Các nhà nghiên cứu đều biết rằng giới tính có ảnh hưởng nhất định lên việc hình thành nhân cách con người. Nghiên cứu cho thấy rằng nam giới khó bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện hơn nữ giới, điều này giải thích cho việc nam giới có xu hướng gần với các thành viên trong gia đình vì vậy họ được bảo vệ tốt hơn. Trong khi đó nữ giới phải chịu nhiều áp lực hơn và suy nghĩ phát triển nhanh hơn nên dễ gặp vấn đề với chất kích thích.

“Có khả năng các tương tác gen-môi trường có thể hoạt động khác nhau đối với nam giới và phụ nữ, có lẽ bởi mỗi người có trải nghiệm và cách nhìn nhận với thế giới bên ngoài khác nhau. Ví dụ, trong gia đình và cộng đồng, phụ nữ thường chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc phát triển và duy trì các mối quan hệ và thực hiện nhiều công việc hơn .”Brea Perry, nhà xã hội học và nghiên cứu chính của nghiên cứu giải thích.

Kết luận của nghiên cứu rất quan trọng vì nó cho thấy đàn ông và phụ nữ phản ứng với các yếu tố môi trường khác nhau. Mặc dù các gen và giới tính đóng một vai trò lớn trong việc xác định tính nhạy cảm của một người đối với việc sử dụng ma túy, các yếu tố môi trường đóng một vai trò lớn như nhau.

Trực tiếp tư vấn và điều trị nghiện rượu, nghiện heroin, rối loạn tâm thần nội sinh hoặc do sử dụng rượu, cần sa, cỏ Mỹ, ma túy đá (nghiện đá, ngáo đá), thuốc lắc, ketamin. Tiến sĩ, Bác sĩ Trần thị Hồng Thu, hiện đang công tác tại https://www.maihuong.gov.vn/vi/doi-ngu-chuyen-mon.htm - Điện thoại, Zalo, Facebook 0988 079 038.