Tư vấn dành cho người muốn kiêng rượu
  • Những hợp tác đầy hứa hẹn trong công tác cai nghiện

    Việc hỗ trợ điều trị cai nghiện cần sự chung tay góp sức của không chỉ các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Để hiểu hết các khía cạnh của việc điều trị cai nghiện cần sự can thiệp và hợp tác nghiên cứu trong thời gian nhất định.
    Xem chi tiết

Bài viết liên quan