Cần tạo điều kiện để người nghiện được trợ giúp chuyên nghiệp

Ước tính khoảng 22 triệu người ở Hoa Kỳ cần điều trị lạm dụng chất gây nghiện mỗi năm. Chỉ hơn 10% trong số đó thực sự được điều trị tại cơ sở chuyên khoa.

Kết quả hình ảnh cho meth sores treatment

Tỷ lệ người được giúp đỡ đã giảm 6 phần trăm trong năm 2000 và 2011. Hơn 900.000 người cần phục hồi nhưng không được điều trị để phục hồi, họ có thể đã nhận ra vấn đề của họ và ít nhất 300.000 người trong số họ thực sự đã cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp. Hơn 600.000 người biết rằng họ cần phải tìm đến một chương trình cai nghiện ma túy hoặc rượu nhưng không nỗ lực cho lắm.

Đối với 600.000 người biết họ cần sự giúp đỡ nhưng không cố gắng, có 6 lý do hàng đầu cho việc không cố gắng bao gồm:

  • Không sẵn sàng ngừng sử dụng chất gây nghiện;
  • Không có bảo hiểm y tế
  • Không có khả năng tri trả cho việc điều trị;
  • Nghĩ rằng điều trị sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ;
  • Nghĩ rằng những người khác sẽ kì thị
  • Không biết đi đâu để được giúp đỡ;
  • Nghĩ rằng có thể tự xử lý.

Trong số 300.000 người không được giúp đỡ nhưng đã cố gắng, những lý do chính để không được điều trị là rất giống nhau, nhưng cũng bao gồm không có thời gian để đi và khó khăn trong việc di chuyển để tham gia chương trình phục hồi.

Đó là rào cản lớn nhất đối những người chưa được điều trị, các nhà lập pháp và những người khác đang cố gắng để những người chưa được giúp đỡ tiếp cận với điều trị dễ dàng hơn. Một trong những cách tốt nhất là đảm bảo rằng có nhiều loại chương trình khôi phục có sẵn, tất nhiên cần tăng ngân sách để cung cấp dịch vụ.

Còn khoảng 19 triệu người khác cần được giúp đỡ nhưng không nhận ra hay không tin vào điều đó? Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu là tiếp cận với một chuyên gia hỗ trợ. Sự can thiệp chuyên nghiệp được thực hiện với các chuyên gia có thể phá vỡ hầu hết các rào cản và hỗ trợ các thành viên gia đình trong việc giúp đỡ cho những người thân yêu của họ khi cần. Đây là chuyên môn của chúng tôi. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về nghiện, can thiệp kịp thời và lựa chọn điều trị.

Trực tiếp tư vấn và điều trị nghiện rượu, nghiện heroin, các rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa, ketamin, ma túy đá (nghiện đá, ngáo đá), thuốc lắc. Tiến sĩ, Bác sĩ Trần thị Hồng Thu - Điện thoại, Zalo, Facebook 0988 079 038