Điện thoại, viber, zalo

0988 079 038

slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7
nhận tư vấn cai rượu/ma tuý từ xa
Tự đánh giá khả năng nhận trợ giúp xã hội

Sự động viên đến từ xã hội là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của mỗi người. Có sự giúp đỡ bằng vật chất, có sự giúp đỡ bằng tinh thần, như sự tôn trọng, cổ vũ, thấu hiểu,...Những sự giúp đỡ này có quan hệ mật thiết với cảm nhận chủ quan của một người.

Các nội dung trong bảng đánh giá khả năng nhận trợ giúp xã hội sau đây bao gồm 3 mức độ: trợ giúp chủ quan, trợ giúp khách quan và mức độ sử dụng trợ giúp xã hội. Thông qua bảng này chúng ta có thể hiểu được mức độ trợ giúp xã hội của một người đến đâu.

1. Bạn có bao nhiêu mối quan hệ thân thiết, bao nhiêu người có thể trợ giúp bạn? (chỉ chọn một đáp án)

A. Không có ai

B. Từ 1-2 người

C. Từ 3-5 người

D. Từ 6 người trở lên

2. Một năm trở lại đây, bạn như thế nào? (chỉ chọn một đáp án)

A. Sống xa nhà, ở một mình

B. Nơi ở không cố định, phần lớn thời gian ở cùng người lạ

C. Sống cùng bạn học, đồng nghiệp hoặc bạn bè

D. Sống cùng gia đình

3. Mối quan hệ giữa bạn và hàng xóm ra sao? (chỉ chọn một đáp án)

A. Không có sự quan tâm đến nhau, chỉ chào hỏi xã giao

B. Quan tâm một chút nếu đối phương gặp khó khăn

C. Có vài người hàng xóm rất quan tâm đến bạn

D. Phần lớn hàng xóm đều quan tâm đến bạn

4. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp (chỉ chọn một đáp án)

A. Không quan tâm đến nhau, chỉ chào hỏi xã giao

B. Quan tâm một chút nếu đối phương gặp khó khăn

C. Có vài đồng nghiệp rất quan tâm đến bạn

D. Phần lớn đồng nghiệp đều quan tâm đến bạn

5. Sự quan tâm và cổ vũ mà gia đình dành cho bạn như thế nào? (đánh dấu √ vào câu hỏi bạn lựa chọn)

 

Không cổ vũ

Rất ít

Bình thường

Hoàn toàn cổ vũ

A. Vợ chồng ( người yêu)

 

 

 

 

B. Cha mẹ

 

 

 

 

C. Con cái

 

 

 

 

D. Anh chị em ruột

 

 

 

 

E. Thành viên khác trong gia đình (cô, dì, chú, bác,...)

 

 

 

 

6. Trước đây khi gặp khó khăn hoặc trong tình thế cấp bách, bạn từng nhận được hỗ trợ kinh tế hoặc sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề từ đâu?

A. Không nhận được sự trợ giúp

B. Nhận được sự trợ giúp từ: (có thể chọn nhiều đáp án)

(1) Vợ/chồng/người yêu

(2) Thành viên khác trong gia đình

(3) Bạn bè

(4) Người thân

(5) Đồng nghiệp

(6) Đơn vị công tác

(7) Các tổ chức thuộc nhà nước, chính phủ

(8) Các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội phi chính phủ

(9) Khác

7. Trước đây, khi gặp khó khăn hoặc trong tình thế cấp bách, bạn từng nhận được sự hỗ trợ về tinh thần hoặc sự quan tâm từ đâu?

A. Không nhận được sự giúp đỡ

B. Nhận được sự giúp đỡ từ: (có thể chọn nhiều đáp án)

(1) Vợ/chồng/người yêu

(2) Thành viên khác trong gia đình

(3) Bạn bè

(4) Người thân

(5) Đồng nghiệp

(6) Đơn vị công tác

(7) Các tổ chức thuộc nhà nước, chính phủ

(8) Các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội phi chính phủ

(9) Khác

8. Cách bạn tâm sự mỗi lúc gặp chuyện phiền não? (Chỉ chọn một đáp án)

A. Chưa từng tâm sự với người khác

B. Chỉ tâm sự với một, hai người cực kỳ thân thiết

C. Tâm sự khi được bạn bè chủ động hỏi han

D. Chủ động tâm sự chuyện phiền não của mình để được thấu hiểu và giúp đỡ

9. Cách bạn tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp phiền não? (Chỉ chọn một đáp án)

A. Chỉ dựa vào bản thân, không nhờ người khác giúp đỡ

B. Rất ít nhờ người khác giúp đỡ

C. Thỉnh thoảng sẽ nhờ người khác giúp

D. Khi gặp khó khăn thường xuyên tìm sự giúp đỡ từ người nhà, người thân, các tổ chức xã hội,...

10. Tần suất tham gia các hoạt động đoàn thể (tổ chức đoàn thể, tổ chức tôn giáo, công đoàn, hội học sinh,...của bạn như thế nào? (Chỉ chọn một đáp án)

A. Chưa từng tham gia

B. Thỉnh thoảng mới tham gia

C. Thường xuyên tham gia

D. Chủ động và tích cực tham gia

Cách tính điểm:

- Đối với các câu hỏi chỉ được chọn một đáp án ( câu 1,2,3,4,8,9,10): Điểm số tương ứng với các lựa chọn A,B,C,D lần lượt là 1,2,3,4 điểm.

- Đối với câu hỏi số 5: Tính theo tổng điểm. Với mỗi dòng A,B,C,D, ứng với các lựa chọn từ “Không có”, “Rất ít”, “Bình thường”,” Hoàm toàn cổ vũ” lần lượt là 1,2,3,4 điểm.

- Đối với các câu 6,7: Lựa chọn “Không nhận được trợ giúp” tính 0 điểm; lựa chọn “nhận được sự trợ giúp” được tính điểm, trong đó mỗi nguồn trợ giúp được tính 1 điểm.

Cộng tổng điểm của 10 câu hỏi để có được số điểm cuối cùng

Kết quả:

Trong đa số trường hợp, tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 20 điểm. Điểm càng cao chứng tỏ khả năng nhận được sự giúp đỡ càng lớn.

- Tổng điểm nhỏ hơn 20 điểm cho thấy khả năng nhận được sự trợ giúp từ xã hội rất thấp

- Tổng điểm từ 20 đến 30 điểm cho thấy khả năng nhận được trợ giúp xã hội ở mức bình thường

- Tổng điểm từ 30 đến 40 điểm cho thấy khả năng nhận được sự trợ giúp xã hội ở mức tương đối cao.

Trực tiếp tư vấn các vấn đề tâm lý, sức khỏe tâm thần và điều trị nghiện rượunghiện heroin, nghiện game, nghiện cờ bạc, trầm cảm, lo âu, loạn thần do sử dụng rượu, cần sa, cỏ Mỹ, ma túy đá (nghiện đá, ngáo đá), thuốc lắc, ketamin. Tiến sĩ, Bác sĩ Trần thị Hồng Thu – Điện thoại, Zalo, Viber 0988 079 038.