khám, tư vấn miễn phí.
Chứng mệt mỏi mạn tính
  • Phương pháp điều trị mệt mỏi mạn tính

    Phương pháp điều trị mệt mỏi mạn tính

    Hội chứng mệt mỏi mạn tính (ME/CFS) không có một tiêu chuẩn hay thuốc điều trị cụ thể, tuy nhiên có nhiều biện pháp nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của nó lên cuộc sống. Dưới đây là một số biện pháp, bao gồm cả biện pháp y học lẫn các biện pháp tâm lí và các thói quen trong lối sống hàng ngày có thể có ích trong quá trình điều trị.
    Xem chi tiết

Bài viết liên quan