nhận tư vấn cai rượu/ma tuý từ xa
10 điều cần biết khi sống chung với người đang cai nghiện

Chăm sóc người thân đang cai nghiện - chúng ta luôn phải quan tâm đến nhu cầu, sức khỏe, sự tiến bộ trong quá trình cai và tương lai của họ. Chúng ta phải quan tâm đến người đó nhiều đến mức quên cả nhu cầu thiết yếu của bản thân. Chúng ta làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ người thân cai nghiện với hy vọng rằng cuối cùng người nghiện sẽ thoát nghiện.