nhận tư vấn cai rượu/ma tuý từ xa
Rối loạn tăng động giảm chú ý
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý là gì?

    Rối loạn tăng động giảm chú ý là gì?

    Ở trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý: Các biểu hiện trên phải kéo dài trên 6 tháng, xuất hiện trước 12 tuổi, xảy ra cả khi ở nhà, trường học và nơi công cộng. Đồng thời rối loạn này cản trở học tập, sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ của trẻ.
    Xem chi tiết

Bài viết liên quan