Điện thoại, viber, zalo

0988 079 038

slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7
nhận tư vấn cai rượu/ma tuý từ xa
Trầm cảm
  • Các loại trầm cảm ẩn

    Các loại trầm cảm ẩn

    Sau khi đã xác định rõ là trầm cảm, phải biết rằng một trạng thái trầm cảm có thể kết hợp với một bệnh tâm thần khác. Trầm cảm có thể làm tăng nặng một loại bệnh tâm thần khác hoặc có thể làm cho một bệnh tâm thần tiến triển phức tạp hơn; trong trường hợp này cần tìm ra bệnh chính mà trầm cảm chỉ là phụ
    Xem chi tiết

Bài viết liên quan